Bút đo độ pH của nước “chính xác 100%”

170.000 130.000

Còn hàng